Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 12:19 PM CEST

General News

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

 • Contributed by:
 • Views: 242
General News
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge. 58 kull med jervevalper Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002. – Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer....

Ulver holdt fanget - brukt til avl med hunder

 • Contributed by:
 • Views: 349
General News
Politiet i Finland har gjennomført en omfattende etterforskning, etter at de tidligere i år gjorde oppsiktsvekkende funn i Loppis, Vaalimaa, Orimattila og Högfors. Flere personer er pågrepet og nå siktet for å ha importert ulver til landet. Disse skal så ha blitt brukt til å avle fram hybrider mellom hunder og ulver, skriver Yle. I løpet av sommeren skal det vurderes om det blir tatt ut tiltale mot de åtte siktede i saken. Lovbruddene, som blant annet involverer brudd på dyrevelferdsloven og smugling, skal ifølge kringkasteren ha funnet sted mellom juni 2016 og januar 2019. Da politiet endelig slo til, fant de over 60 dyr. Iskald «hund» viste seg å være ulv Iskald «hund» viste seg å være ulv Holdt som kjæledyr En person er ansett som hovedmannen bak ....les alt på dagbladet

Ulv angrep pelsgård i Finland

 • Contributed by:
 • Views: 525
General News


Ulv angrep pelsgård i Finland
ed fem anledninger skal en pelsgård i Pörtom i Finland blitt utsatt for et ulveangrep. Ved hvert angrep skal ulven ha tatt 10-15 valper.Det melder svenske YLE på sine nettsider.

– Det er et stort tap for oss, sier den rammede pelsdyrbonden Matts Lång til avisa Syd-Österbotten.

Steven Frostdahl informasjonssjefen i Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, håper de får fellingstillatelse på ulven.

– Jeg håper man innser alvoret, sier Frostdahl.

Jaakko Hautanen, som jobber i Finlands Viltcentral, bekrefter overfor Nationen at de har fått en søknad om å felle les alt på https://www.nationen.no/naering/ulv-a...-i-finland

Ulv skoten medan den jaga sau

 • Contributed by:
 • Views: 262
General News
Foto: SNO
Ei tispe på 32,2 kilo vart skoten av ein på rovviltfellingslaget i Åmot kommune. Ulven var i hæla på nokon sauer då den vart felt, seier rovviltkontakt Erling Ness ved Statens naturoppsyn (SNO).
Me har foreløpig ikkje funne nokon daude sauar, seier han.
Åmot rovviltfellingslag felte ulven klokka 21.45 i Åstadalen.
Ulven vart skoten med eitt skot på 60 meters hold, og den fall på staden, seier Ness.
Fellingstillatelse ...les resten på https://www.nationen.no/

Får du ein slik på kroken bør du registrere det

 • Contributed by:
 • Views: 7,767
General News
REGISTRERING: Pukkellaksen er eit stort problem aust i Finnmark, men i 2017 vart den fanga over heile landet. – Skal vi seie om den utgjer ein trussel mot laks og sjøaure, så er det viktig å vite kvar og når den vart fanga, seier forskar Henrik H. Berntsen hos NINA. Foto: Naturtjenester i Nord / Rune Muladal Får du ein slik på kroken bør du registrere det – Skal vi ha ein god forvaltningspolitikk, så er det viktig at vi får registreringane av all fanga pukkellaks, seier forskar Henrik H. Berntsen.rå i år av skal fangst av pukkellaks rapporterast inn i same system som all anna fangst av laks og sjøaure. Forskar Henrik H. Berentsen ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), oppmodar også sportsfiskarar om å sende skjelprøvar av fisken.Gjennom DNA kan vi finne ut kvar fisken faktisk stammar frå. Kan vi ha ein rein norsk pukkellaks, eller er alt påfyll frå den russiske sida, spør forskaren. Samlar informasjon Det har vore lite forsking på laksearten som vart sett ut i Kvitsjøen nordvest i Russland. Etter «eksplosjonen» for to år sidan ynskjer forskarane å samle så ......Les resten på............ Nrk sognogfjordane

Bjørn gikk til angrep rett ved bebyggelse:

 • Contributed by:
 • Views: 324
General News
Foto: Statens naturoppsyn Bjørn gikk til angrep rett ved bebyggelse: Det jaktes etter en bjørn som har tatt livet av flere sauer på grensa mellom Troms og Nordland den siste uka. Fredag ble nok et sauekadaver funnet – kun 200 meter unna bebyggelse. Naboene i området frykter nå for egen sikkerhet.– Det er så nært at det går kaldt nedover ryggen, sier Edgar Fedreheim. Han bor like i nærheten av hvor bjørnen angrep sist. Det siste sauekadaveret ble nemlig funnet på hans eiendom – bare 200 meter nord for huset hans. Han synes det er ubehagelig å vite at det er en bjørn som lusker i nærheten. – Det er første gang vi opplever ........les alt på.......NRK Troms

Elgjakt i siktet

 • Contributed by:
 • Views: 290
General News
Illustrasjonsfoto Over 1 000 jaktlag er med i kampen om elgjakt hos Statskog. Nå legges tilbudene ut. Statskog er Norges største tilbyder av jakt og fiske, og tilbyr storviltjakt over hele landet. - Elgjakt på privat grunn er stort sett lukket for de fleste. Du må enten være grunneier, gifte deg med en eller arve eiendom for å slippe til. Hos Statskog har alle muligheten, og vi merker at tilbudene våre er populære, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget. Tall fra tidligere år viser at over 1 000 jaktlag søker jakt hos Statskog. Noen jaktfelt er mer populære enn andre. Blant de tilbudene som utlyses nå, lokker disse tradisjonelt mest- Rostadalen i Målselv, Bangfjellet i Dividalen, Lønsdal i Junkerdalen, Rissedal i Sulitjelma, Svartvatn i Grane, Bangsjøen og Solum/Daltjønna i Bangdalen, Kampenhaug – Barlinddalen i Sølvverket og Fredriksetermarka i Nord-Fron. - Vi åpner også for søknad om jakt på villrein. Den har tradisjonelt stått i en særstilling med over to tusen personer i kø. Jeg kan trøste alle med at sjansen for å få elgjakt hos oss er ..........Les resten på....Statskog.

Grønt lys til skadefelling av ulv i Akershus og Oppland

 • Contributed by:
 • Views: 421
General News
Grønt lys til skadefelling av ulv i Akershus og Oppland Øvre Romerike skadefellingslag har fått ansvar for gjennomføringen av et fellingsforsøk på ulv. Fylkesmannen i Oslo og Viken ga søndag tillatelse til å skyte én ulv i et område som ligger i kommunene Nannestad, Nittedal, Ullensaker, Skedsmo, Sørum og Gjerdrum i Akershus og Gran og Lunner i Oppland. Fylkesmannen viser til at det var omfattende tap av beitedyr til ulv i området i 2017 og at det snart slippes opptil 20.000 sau og lam på beite. Området hvor det tillates skadefelling er i sin helhet utenfor ulvesonen og er prioritert beiteområde, trekker Fylkesmannen videre fram. Søndag ble Fylkesmannen informert om ferske ulveskader i Les alt på...... Nationen

Færre ulver og ulvekull i Norge

 • Contributed by:
 • Views: 321
General News
Færre ulver og ulvekull i Norge I vinterens overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars er det registrert 103-106 ulver i Norge, som er en nedgang på cirka 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. 64-66 av ulvene i vinter er kun registrert i Norge mens 39-40 har hatt tilhold på tvers av grensen mot Sverige. 17 av ulvene er dokumentert døde i overvåkingsperioden. Resultatene presenteres i den siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Bestandsnedgang Etter noen år med vekst i antall ulv i den norske ulvebestanden, har altså antallet gått litt ned det siste året. – Vi har i vinter registrert en nedgang i antall ulv i Norge og grenserevir, sammenlignet med forrige vinter. Siden det ble registrert flere døde ulver forrige I vinterens overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars er det registrert 103-106 ulver i Norge, som er en nedgang på cirka 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. 64-66 av ulvene i vinter er kun registrert i Norge mens 39-40 har hatt tilhold på tvers av grensen mot Sverige. 17 av ulvene er dokumentert døde i overvåkingsperioden. Resultatene presenteres i den siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Bestandsnedgang! Etter noen år med vekst i antall ulv i den norske ulvebestanden, har altså antallet gått litt ned det siste året. – Vi har i vinter registrert en nedgang i antall ulv i Norge og grenserevir, sammenlignet med forrige vinter. Siden det ble registrert flere døde ulver forrige ........rovdata

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

 • Contributed by:
 • Views: 744
General News
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge. 58 kull med jervevalper Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002. – Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer....