Welcome to jegerlink.no Monday, September 23 2019 @ 08:35 PM CEST

Forum

New Posts
Salg
Rifle
Started By wickst » 18/09/19 04:13PM
Salg
salg
Started By Admin, » 23/06/19 07:51PM
Kjøp
Bytte
Her kan du bytte bort det du ikke tre...
Started By Admin » 07/06/19 12:09PM

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

  • Contributed by:
  • Views: 270
General News
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge. 58 kull med jervevalper Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002. – Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer....