Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 02:26 PM CEST

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

  • Contributed by:
  • Views: 745
General News
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge. 58 kull med jervevalper Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002. – Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer....