Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 01:22 PM CEST

Ulv skoten medan den jaga sau

  • Contributed by:
  • Views: 262
General News
Foto: SNO
Ei tispe på 32,2 kilo vart skoten av ein på rovviltfellingslaget i Åmot kommune. Ulven var i hæla på nokon sauer då den vart felt, seier rovviltkontakt Erling Ness ved Statens naturoppsyn (SNO).
Me har foreløpig ikkje funne nokon daude sauar, seier han.
Åmot rovviltfellingslag felte ulven klokka 21.45 i Åstadalen.
Ulven vart skoten med eitt skot på 60 meters hold, og den fall på staden, seier Ness.
Fellingstillatelse ...les resten på https://www.nationen.no/