Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 12:14 PM CEST

Får du ein slik på kroken bør du registrere det

  • Contributed by:
  • Views: 7,766
General News
REGISTRERING: Pukkellaksen er eit stort problem aust i Finnmark, men i 2017 vart den fanga over heile landet. – Skal vi seie om den utgjer ein trussel mot laks og sjøaure, så er det viktig å vite kvar og når den vart fanga, seier forskar Henrik H. Berntsen hos NINA. Foto: Naturtjenester i Nord / Rune Muladal Får du ein slik på kroken bør du registrere det – Skal vi ha ein god forvaltningspolitikk, så er det viktig at vi får registreringane av all fanga pukkellaks, seier forskar Henrik H. Berntsen.rå i år av skal fangst av pukkellaks rapporterast inn i same system som all anna fangst av laks og sjøaure. Forskar Henrik H. Berentsen ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), oppmodar også sportsfiskarar om å sende skjelprøvar av fisken.Gjennom DNA kan vi finne ut kvar fisken faktisk stammar frå. Kan vi ha ein rein norsk pukkellaks, eller er alt påfyll frå den russiske sida, spør forskaren. Samlar informasjon Det har vore lite forsking på laksearten som vart sett ut i Kvitsjøen nordvest i Russland. Etter «eksplosjonen» for to år sidan ynskjer forskarane å samle så ......Les resten på............ Nrk sognogfjordane