Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 02:10 PM CEST

Grønt lys til skadefelling av ulv i Akershus og Oppland

  • Contributed by:
  • Views: 422
General News
Grønt lys til skadefelling av ulv i Akershus og Oppland Øvre Romerike skadefellingslag har fått ansvar for gjennomføringen av et fellingsforsøk på ulv. Fylkesmannen i Oslo og Viken ga søndag tillatelse til å skyte én ulv i et område som ligger i kommunene Nannestad, Nittedal, Ullensaker, Skedsmo, Sørum og Gjerdrum i Akershus og Gran og Lunner i Oppland. Fylkesmannen viser til at det var omfattende tap av beitedyr til ulv i området i 2017 og at det snart slippes opptil 20.000 sau og lam på beite. Området hvor det tillates skadefelling er i sin helhet utenfor ulvesonen og er prioritert beiteområde, trekker Fylkesmannen videre fram. Søndag ble Fylkesmannen informert om ferske ulveskader i Les alt på...... Nationen