Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 01:44 PM CEST

Færre ulver og ulvekull i Norge

  • Contributed by:
  • Views: 321
General News
Færre ulver og ulvekull i Norge I vinterens overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars er det registrert 103-106 ulver i Norge, som er en nedgang på cirka 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. 64-66 av ulvene i vinter er kun registrert i Norge mens 39-40 har hatt tilhold på tvers av grensen mot Sverige. 17 av ulvene er dokumentert døde i overvåkingsperioden. Resultatene presenteres i den siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Bestandsnedgang Etter noen år med vekst i antall ulv i den norske ulvebestanden, har altså antallet gått litt ned det siste året. – Vi har i vinter registrert en nedgang i antall ulv i Norge og grenserevir, sammenlignet med forrige vinter. Siden det ble registrert flere døde ulver forrige I vinterens overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars er det registrert 103-106 ulver i Norge, som er en nedgang på cirka 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. 64-66 av ulvene i vinter er kun registrert i Norge mens 39-40 har hatt tilhold på tvers av grensen mot Sverige. 17 av ulvene er dokumentert døde i overvåkingsperioden. Resultatene presenteres i den siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Bestandsnedgang! Etter noen år med vekst i antall ulv i den norske ulvebestanden, har altså antallet gått litt ned det siste året. – Vi har i vinter registrert en nedgang i antall ulv i Norge og grenserevir, sammenlignet med forrige vinter. Siden det ble registrert flere døde ulver forrige ........rovdata