Welcome to jegerlink.no Wednesday, April 01 2020 @ 12:36 PM CEST

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

  • Contributed by:
  • Views: 744
General News
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge. 58 kull med jervevalper Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002. – Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer.... Åtte bjørnekull Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er en oppgang på 13 individer, fra 125 bjørner i 2017. 2018 var det tiende året på rad med en nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn. – Ut fra antall binner er det beregnet at det ble født åtte (7,7) kull i 2018. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, forklarer Kindberg.........rovdata