Welcome to jegerlink.no Wednesday, May 22 2019 @ 09:03 AM CEST

Rovdata har undersøkt døde rovdyr

  • Contributed by:
  • Views: 6
General News
Rovdata har mottatt og obdusert 161 store rovdyr det siste året. De fleste er skutt på kvote- og lisensjakt, mens noen er påkjørt av tog, bil eller har andre dødsårsaker. Eldst ble en hannbjørn i Finnmark på minst 25 år. Rovdata har tilsammen mottatt og obdusert 49 gauper, 72 jerv, 29 ulv og 11 brunbjørn fra hele landet det siste året. Dyrene er levert inn i perioden fra 6. juni i fjor til 4. juni i år. Fant ingen avvik – Mens de fleste er skutt under jakt, er noen tatt ut på skadefellinger eller under hiuttak av jerv. 13 har andre dødsårsaker, der én bjørn påkjørt av toget mens én ulv og fem gauper av påkjørt av biler. Fire jerver, en gaupe og en bjørnunge ble funnet døde. Alle de undersøkte dyrene var i god helse og bra kondisjon før de døde, og obduksjonene les resten på..........Rovdata.